Jenis Pelayanan Kepaniteraan Perdata

Jenis pelayanan yang dapat diberikan pada Kepaniteraan Muda Perdata antara lain :

 • Pendaftaran perkara gugatan biasa
 • Pendaftaran perkara gugatan sederhana
 • Pendaftaran Verset atau putusan Verstek
 • Pendaftaran perkara Perlawanan/Bantahan
 • Pendaftaran perkara Permohonan
 • Pendaftaran penerimaan permohonan Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali
 • Penerimaan Memori/Kontra memori Perlawanan, Banding, Kasasi dan permohonan Peninjauan kembali
 • Penerimaan permohonan Sumpah atas di temukannya bukti baru dalam Peninjauan kembali
 • Permohonan pengambilan sisa panjar biaya perkara
 • Permohonan pengambilan turunan putusan
 • Pendaftaran permohonan Eksekusi
 • Pendaftaran permohonan Konsinyasi
 • Permohonan pengambilan uang hasil Eksekusi dan uang Konsinyasi
 • Permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan Eksekusi serta Konsinyasi
 • Penerimaan pendaftaran putusan Abitrase
 • Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan Informasi penyelesaian perkara perdata.
WhatsApp-Image-2023-02-15-at-10.03.51-concentrate